Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

    Misyon                                                                                    

2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32.maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinde görev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir kuruluş olması.

 Vizyon                                                      

Öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek, bunlarla ilgili Açık anfi tiyatro, konferans salonları, yurt, kantin, kafeterya, eğlence ve kamp yerleri gibi tesislerin işletilmesi/işlettirilmesi, bunlardan öğrencilerin ve çalışanların en iyi şekilde yararlanmasını sağlamaktır.