Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


Ücretsiz yemek bursu almak ve ya kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerimizin 9 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, aşağıda bulunan Başvuru Linkindeki Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. 

 

* Ücretsiz yemek bursu almak veya Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerimiz başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru süresi içerisinde Kısmi zamanlı öğrenciler çalışmak istedikleri birime, Ücretsiz yemek bursu almak isteyenler öğrenim gördükleri birime müracaatta bulunacaktır.

 

 Yemek Bursu

Üniversite yemekhanelerinde verilen ve bir akademik yıl için geçerli olan I. Öğretimler için ücretsiz öğle yemeği, II. Öğretimler için ücretsiz akşam yemeği bursudur. Her iki yemek bursu aynı anda alınamaz.

 

Kısmi Zamanlı Çalışma

1.Öğrencilerin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Üniversite bünyesinde geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmalarını sağlayacak çalışma şeklidir.

2.Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, çalışılacak birimin ön değerlendirmesinde olumlu görüş almış olmak,

3.Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da daha önce öğrenci çalıştıran birim ve/veya SKS Daire Başkanlığınca İş Sözleşmesi feshedilmemiş olmak şartları aranır.

4.Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciye, çalışacağı birim tarafından yaptırılacak iş ve işlemlerin tanımı yapılır, görev ve sorumlulukları belirtilir ve haftada 10 saati (Ayda 40 saat) geçmemek üzere hazırlanan puantaj Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.

5.Günlük 2 (iki) saati geçmemek üzere aylık toplam 40 (kırk) saat üzerinden 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için belirlenen brüt saat ücreti 7,55 TL-.’dir.

 

Ortak Hükümler:

1.Başvuru formlarında yanlış beyanın tespit edilmesi durumunda verilen hak geri alınır ve öğrenci hakkında disiplin işlemi uygulanır.

2.Burs aldığı süre içinde disiplin cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

3.Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere, yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere, Yabancı uyruklu öğrencilere ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerine kısmi zamanlı çalışma imkanı verilmez.

4. Ücretsiz yemek bursu ve kısmi zamanlı çalışma imkanı uygulamasından faydalanacak öğrenciler, her yıl başarı ve ekonomik durumları yeniden değerlendirilerek tespit edilirler.

5.Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenimine devam edenlerde, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında şart aranmaz.


Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu

Birimler Kontenjan Listesi