Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi gereğince; Üniversitemizde alt işveren işçisi olarak çalışan personelin sürekli işçi kadrosuna atamasının yapılabilmesi için, aşağıdaki belgeleri eksiksiz ve tam doldurmuş olarak en geç “08.01.2018 Pazartesi günü” mesai bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.


Detaylı Bilgi İçin:

Metin PEKER            344 300 12 19

Murat KARTAL        344 300 12 29


1- Ek-1 Form,

2- Örnek-1 Form,

3- Örnek-4 Form,

4- T.C. kimlik fotokopisi,

5- 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf,

6- Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu,

7- www.turkiye.gov.tr adresi  e-devlet kapısı linki üzerinden ya da SGK’dan alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge,

Not: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur.

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

 

1-   Ek-1 Form,

2-   Örnek- 1 Form

3-   Örnek- 4 Form

4-   Türkiye Cumhuriyeti Nufus Cüzdan Fotokopisi

5-   Vesikalık Fotograf (5 Adet)

6-   Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu, 

7-   www.turkiye.gov.tr adresi  e-devlet kapısı linki üzerinden ya da SGK’dan alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi, 

8-   Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge, 

9-   Sabıka kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

10-  Sağlık Raporu (Aile Hekiminden alınabilir)

11-  Mezuniyet Belgesi(Diploma)


Not: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

Örnek-4

Örnek-1

Ek-1 BUPE

Ek-1 PELTEM